MuST logo

Stichting MuST

#Music #Science #Technology

Stichting MuST (#Music #Science #Technology) heeft als doel het initiëren, ondersteunen en/of stimuleren van projecten en/of onderzoek op het gebied van muziek, wetenschap en/of techniek, met de nadruk op het creëeren van artistieke meerwaarde en het verbinden van musici (componisten, performers. etc.) met wetenschappers, ingenieurs, onderzoekers, knutselaars, technici, en andere geïnteresseerden.

MuST Foundation

The MuST Foundation (#Music #Science #Technology) aims to initiate, support, and/or stimulate projects and/or research in the field of music, science, and/or technology, with an emphasis on creating artistic value and connecting musicians (composers, performers, etc.) with scientists, engineers, researchers, tinkerers, technicians, and other interested parties.

Meer info | More info:

Stichting MuST | MuST Foundation
contact: Steven Henry (artistiek directeur | artistic director)
email: mail @ stevenhenrymusic.com

Bestuur | Board