Music
Science
Technology

Stichting MuST

Music, Science & Technology

Doelstelling

De Stichting MuST (Music, Science & Technology, dit is nog slechts een werktitel) heeft als doel het initiëren, ondersteunen en/of stimuleren van projecten en/of onderzoek op het gebied van muziek, wetenschap en/of techniek, met de nadruk op het creëeren van artistieke meerwaarde en het verbinden van musici (componisten, performers. etc.) met wetenschappers, ingenieurs, onderzoekers, knutselaars, technici, en andere geïnteresseerden.

Binnen de doelstelling zoekt de stichting naar de kruisbestuiving tussen muziek enerzijds en wetenschap en technologie anderzijds. De stichting gaat hiervoor in eerste instantie samenwerkingen aan met (bij voorkeur) professionele musici (componisten, uitvoerenden, makers) en ensembles en orkesten.

Verder legt de stichting contacten met het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de overheid. Dit zal in eerste instantie vooral gebeuren in Brainport-regio. Er kan gedacht worden aan het initiëren van een samenwerking tussen ingenieurs/onderzoekers met creatieve ideeën en componisten, het in kaart brengen van de culturele behoeftes van het (high-tech) bedrijfsleven - en daarbij moet ook zeker de grote groep expats in acht genomen worden - en hierin voorzien.

In de toekomst kunnen er ook sessies, lezingen, presentatie- en/of discussieavonden georganiseerd worden, bijvoorbeeld in samenwerking met Studium Generale (TU/e) of het EHV Innovation Café. Enkele mogelijk onderwerpen zouden dan kunnen "De rol van AI in het creëeren van nieuwe muziek", "Invloed van muziek op het welzijn van mensen en wijken", "Muziek en het brein", etc.

Voor meer info:

Stichting MuST
contactpersoon: Steven Henry
e-mail: mail @ stevenhenrymusic.com

Projecten

Twee projecten die in ontwikkeling zijn: